Välkommen till Strand

Strands bystugeförening är verksam i den vackra by Strand vid Vikasjön
ca 25 km från Falun
Föreningens främsta uppgift är att verka för bygdens sammanhållning,
genom att anordna varierande evenemang byn och bibehålla skötseln av
vår samlingslokal ”Bystugan” . Dessutom ansvarar vi förskötselen av badplatsen.
Föreningen finansieras helt och hållet av intäkter från våra evenemang och av bidrag.
Bystugan hyr vi ut till privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter.
Alla är välkomna till våra evenemang, annonsering sker i olika offentliga media.