Evenemang

Dels har vi återkommande traditionella evenemang under året, dels andra festligheter. Vi annonserar via affischering och information i brevlådorna i Strand och närliggande områden. Annonsering kan även  ske via dagstidning och sociala medier.

Program under 2022

30 mars Årsmöte kl 19.00 i Bystugan. Välkommen!