Styrelsen

Ordförande                          Birgitta Persson tfn 070-560 02 18

Sekreterare                          Ellinore Vestberg tfn 073-0884306

Kassör                                   Lena Karlsson tfn 023-911 36

Ledamot                               Ove Karlsson tfn 023-911 36

Ledamot                               Elin Axelsson tfn 023-911 00

Ledamot                              Andreas Mattsson tfn 073-7273894