Styrelsen

Ordförande                          Birgitta Persson tfn 070-560 02 18

Sekreterare                          Elin Axelsson tfn 072-250 14 09

Kassör                                   Lena Karlsson tfn 070-634 11 68

Ledamot                               Ove Karlsson tfn 070-569 45 43

Ledamot                               Paul Staf tfn 073-727 38 94

Ledamot                              Olof Haga tfn 076-307 32 13