Strands Bystugeförening

Välkommen till Strand

Strands bystugeförening är verksam i den vackra by Strand vid Vikasjön ca 25 km från Falun.

Föreningens främsta uppgift är att verka för bygdens sammanhållning genom att anordna varierande evenemang byn och bibehålla skötseln av vår samlingslokal ”Bystugan”.
Dessutom ansvarar vi för skötseln av badplatsen.
Föreningen finansieras helt och hållet av intäkter från våra evenemang och av bidrag.

Bystugan hyr vi ut till privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter.
Alla är välkomna till våra evenemang. Annonsering sker i olika offentliga media.