Strands Bystugeförening

Historik

IOGT bildade 1910 logen Strålkastaren 4145 i Strand. Som möteslokal hyrdes fastigheten som idag ligger granne med bystugan i Strand och där Birger Vestlund bodde fram till sin bortgång.1911 bildades en byggnads kommitté inom logen som fick till uppgift att leta efter en egen lokal. Året efter kunde byggnads kommittén på uppdrag av styrelsen införskaffa ett ordenshus från Grönbo i Aspeboda som nu flyttades med frivilliga resurser till Strand. Som byggplats sålde Erik och Ulrika Strandberg fastigheten Strand 7:4 till logen.

Eldsjäl inom logen.
Som utexaminerad folkskollärarinna kom 1910 den då 23 åriga Anna Breitholz till Brötens skola. Anna blev direkt medlem som studie cirkelledare i den nystartade logen Strålkastaren. Anna var djupt engagerad i logen och startade ett flertal studiecirklar och var initiativtagare till biblioteket som fanns på övervåningen. Ämnena inom studiecirklarna kunde variera såsom kommunpolitik, världshistoria, reseskildringar, dramatik, litteraturhistoria, alkoholfrågor mm. Ämnen för föredragen kunde vara uppodling av torvmossar, om naturens inverkan på folklynnet, om dialekter och riksspråk, tobaksbruket, trädgårdsodlingar och frågan kring rösträtt.

Logens lokal blir bystuga
Från att ha varit en engagerad verksamhet med en livlig studieverksamhet minskade intresset och allt mindre verksamhet förekom. Medlemsantalet 1957 i logen var 77 stycken men hade sjunkit till 51 stycken. 1973 beslöts ett sammangående mellan Logen 4145 Vika Strand av IOGT och Templet 108 av NTO. Verksamheten i lokalen fortsatte i samma utsträckning som tidigare men för att kunna bibehålla lokalen för annan verksamhet än enbart logearbete sammankallades representanter för logen 108 Vika Strand, Strands bysamfällighet, Vika Strands gymnastikförening och CKF- avdelning till möte i lokalen den 23 november 1984. Ordförande var Lars-Erik Westlund. Besluts togs att lokalen skall finnas kvar för byns och bygdens behov. Den 6 november 1986 underskrevs följande handling:

Överlåtelse
Logen108 Vika-Strand av IOGT-NTO överlåter härmed fastigheten Strand 7:4 i Falu kommun till Strands bystugeförening till ett pris av 4.000.-, vilken summa skall erläggas till Dalarnas distrikt av IOGT-NTO. Överlåtelsen gäller med förbehåll att Logen 108 Vika-Strand äger rätt att i framtiden kostnadsfritt använda lokalen.

För Logen Vika-Strand Lars-Erik Westlund, Margit Gustafsson kassör

För Strands bystugeförening Olle Strandberg ordf., Lars Axelsson kassör

Vid möte den 27 april 1988 kan man läsa i protokollet som fördes vid överläggning mellan representanter för logen 108 Vika-Strand och byborna i Strand, närvarande 29 personer, att de närvarande förklarade sig villiga att överta ansvaret för fastigheten. Till interimsstyrelse för bystugeföreningen utsågs Olle Strandberg ordf., Maj Middendorff sekr, Eva Westberg, Lars Westlund, Lars Axelsson, Björn-Olov Zetterlund, Carl-Gustaf Wadström, Ann-Marie Thimerdahl och Anders Strandberg ledamöter.

Inom bystugeföreningen tillsattes en bryggkommitté bestående av Lars Westlund sammankallande, Karl-Erik Andersson byggledare, Sten-Olov Andersson sekr., Bertil Karlsson, Olle Strandberg, Gunnar Löfgren, Leif Hedberg och Kalle Vadström.
Under kommande år upplöstes interimsstyrelsen och en ny styrelse valdes med Björn Setterlund som ordf. och Bertil Carlsson som kassör/sekreterare. Dessutom bildades en fest och ungdomskommitté . Mellan åren 1993-1998 genomfördes omfattande renovering och tillbyggnadsarbete i etapper.
Byggprojekten utfördes delvis som ett ALU projekt, ekonomiskt bidrag från Falu kommun och ett fantastisk insats av engagerande privatpersoner som bidragit med både kunskap, arbetsinsats och material

Renoveringar och underhåll har därefter genomförts med bl. installation av luftvärmepump i stora salen, nya element i hallen ,byte av vitvaror och en ny informationstavla vid byvägen.