Strands Bystugeförening

Författare: strandsbystugef

  • Välkommen till Strand

    Strands bystugeförening är verksam i den vackra by Strand vid Vikasjönca 25 km från Falun. Föreningens främsta uppgift är att verka för bygdens sammanhållning,genom att anordna varierande evenemang i byn och bibehålla skötseln avvår samlingslokal Bystugan . Dessutom ansvarar vi för skötseln av badplatsen.Föreningen finansieras helt och hållet av intäkter från våra evenemang och av […]